کاهش هزینه های کنترل دما

کاهش هزینه های کنترل دما

کاهش هزینه‌ های کنترل دما در دیتاسنترها یکی از اهداف مهم مدیران است. زیرا دمای مناسب و مدیریت صحیح آن می‌تواند بهینه ‌سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی را ایجاد کند. در ادامه، راهکارهای مختلفی را برای کاهش هزینه‌های کنترل دما در دیتاسنترها بررسی می‌کنیم:

استفاده از سیستم‌های خنک کننده با کارایی بالا:

انتخاب سیستم‌های خنک کننده با کارایی بالا که انرژی کمتری مصرف می‌کنند. این سیستم ها می‌تواند هزینه‌های انرژی را کاهش دهد.

استفاده از فناوری‌های خنک کننده هوا باز:

انتقال حرارت از دیتاسنتر به محیط خارجی می‌تواند هزینه‌های خنک کردن را کاهش دهد.

بهینه ‌سازی سیستم تهویه:

استفاده از سیستم‌های تهویه بهینه‌تر و مدیریت درست تهویه هوا می‌تواند هزینه‌های انرژی را کاهش دهد.

استفاده از تجهیزات با کارایی انرژی بالا:

انتخاب سرورها و تجهیزاتی که دارای کارایی انرژی بالا و مصرف انرژی کمتری هستند می‌تواند هزینه‌های انرژی را کاهش دهد.

مدیریت دما بهینه:

تنظیم دما به طور دقیق و بهینه می‌تواند هزینه‌های انرژی را کاهش دهد. برای مثال، افزایش دما در سرورها به میزانی که ایمنی دستگاه را تهدید نکند هزینه‌های خنک کردن را کاهش دهد.

مدیریت مصرف انرژی:

استفاده از سیستم‌های مدیریت مصرف انرژی و اتوماسیون به مدیران کمک میکند تا مصرف انرژی را کنترل و بهینه سازی کنند.

بازیافت حرارت:

استفاده از سیستم‌های بازیافت حرارت برای استفاده مجدد از حرارت تولید شده می‌تواند هزینه‌های کنترل دما را کاهش دهد.

مانیتورینگ و بهره ‌وری:

مانیتورینگ مداوم دما و بهره ‌وری سیستم‌ها می‌تواند به مدیران کمک کند تا هزینه‌های انرژی را بهینه سازی کنند. همچنین مشکلات احتمالی را به موقع تشخیص دهند.

بهره ‌وری از منابع انرژی پاک: 

انرژی ذخیره شده خورشیدی و بادی می‌تواند هزینه‌های انرژی را کاهش دهد.

برای کاهش هزینه‌ های کنترل دما در دیتاسنترها، لازم است که مدیران از ترکیب مختلف راهکارها استفاده کنند. یعنی به طور دقیق هزینه‌ها و مزایای هر روش را ارزیابی کنند تا بهینه‌ترین راه حل را انتخاب کنند.

استفاده از مدل‌های پیش‌بینی:

استفاده از مدل‌های پیش ‌بینی برای تخمین میزان نیاز به خنک‌ کننده و تنظیم بهینه آن هزینه‌ها را کاهش دهد. با تحلیل داده‌های قبلی و پیش ‌بینی الگوی مصرف انرژی، می‌توان به مصرف بهینه انرژی دست یافت.

استفاده از تکنولوژی‌های ابری:

انتقال بخشی از بار کاری به محیط‌های ابری می‌تواند هزینه‌های مربوط به خنک کردن سرورها را کاهش دهد. این تکنولوژی‌ها اغلب از زیرساخت‌های خنک ‌کننده متمرکز بهره می‌برند که می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد.

استفاده از سیستم‌های تعمیر و نگهداری پیشگیرانه:

انجام تعمیر و نگهداری پیشگیرانه بر روی تجهیزات خنک ‌کننده و سیستم‌های مرتبط می‌تواند. از وقوع خرابی‌های ناگهانی و هزینه‌های مربوط به تعمیرات غیرپیش ‌بینی شده جلوگیری کند.

کاربری بهینه فضا:

طراحی و بهینه‌ سازی فضای دیتاسنتر می‌تواند از مصرف انرژی کمتری برای خنک ‌کردن فضا استفاده شود. این شامل استفاده از طراحی‌های ساختمانی مناسب، بهره‌ برداری از سیستم‌های عایقیتی و مدیریت درست توزیع هوا در فضا می‌شود.

همکاری با تأمین‌ کنندگان انرژی:

برقراری ارتباط و همکاری با تأمین ‌کنندگان انرژی می‌تواند. از تخفیف‌ها و تسهیلات مالی استفاده کند که به کاهش هزینه‌های انرژی کمک می‌کند.

آموزش و آگاهی:

آموزش کارکنان و نیروهای فنی در مورد روش‌های بهینه‌ سازی مصرف انرژی و کنترل دما می‌تواند به بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ها کمک کند.

با اجرای این راهکارها، مدیران دیتاسنتر می‌توانند به طور موثر هزینه‌های کنترل دما را کاهش دهند. همچنین بهینه ‌سازی مصرف انرژی را انجام دهند. این موضوع در نهایت به افزایش بهره ‌وری و ارتقای کارایی دیتاسنترها منجر می‌شود.

عوامل تاثیر گذار بر افزایش دما

افزایش دما در محل‌های مختلف می‌تواند به عوامل گوناگونی بستگی داشته باشد. برخی از این عوامل تفصیل بررسی می‌شوند:

بار حرارتی تجهیزات: افزایش بار حرارتی تجهیزات الکترونیکی مانند:

سرورها، ذخیره‌سازها و تجهیزات شبکه، به عنوان نتیجه‌ای از فعالیت‌های مختلف مانند:

پردازش داده‌ها، ترافیک شبکه و فعالیت‌های ذخیره ‌سازی، می‌تواند منجر به افزایش دما در دیتاسنتر شود.

نامناسب بودن سیستم‌های خنک کننده:

  • استفاده از سیستم‌های خنک کننده نامناسب یا ضعیف
  • عدم تعمیر و نگهداری منظم آن‌ها
  • یا عدم انطباق با بار حرارتی متغیر

می‌تواند باعث افزایش دما در محیط حساسی مانند دیتاسنتر شود.

بار حرارتی محیط اطراف: شرایط محیطی مانند دما و رطوبت در محیط اطراف دیتاسنتر نیز می‌تواند تأثیر زیادی بر روی دمای داخلی دیتاسنتر داشته باشد. افزایش دما در محیط اطراف می‌تواند به عدم اثر بخشی سیستم‌های خنک کننده منجر شود.

سیستم‌های تهویه ناکارآمد: سیستم‌های تهویه هوا ناکارآمد می‌توانند منجر به انباشت گرما و افزایش دما در داخل دیتاسنتر شوند. بخصوص اگر جریان هوای تازه ناکافی یا توزیع نامناسبی داشته باشند.

خرابی یا نقص در سیستم‌های خنک کننده: هرگونه خرابی، نقص یا قطعی در سیستم‌های خنک کننده می‌تواند باعث افزایش دما و عدم اثربخشی در کنترل دما شود.

نقص در مدیریت و مانیتورینگ: نقص در مدیریت و مانیتورینگ دما و فرآیندهای خنک کننده می‌تواند باعث افزایش دما و عدم تشخیص به موقع مشکلات شود. در نتیجه منجر به خطرات بیشتری می‌شود.

سوء استفاده یا بار اضافی بر روی سیستم: استفاده نامناسب، بار اضافی یا نقص در طراحی سیستم‌ها می‌تواند باعث افزایش دما و کاهش کارایی سیستم‌ها شود.

افزایش نقاط داغ: نقاط داغ در دیتاسنتر، به عنوان ناحیه‌هایی که دما در آن‌ها بیشتر از بقیه مناطق است. می‌تواند ناشی از عدم توزیع صحیح هوا یا نقص در سیستم‌های خنک کننده باشد که منجر به افزایش دما می‌شود.

با توجه به این عوامل، مدیران دیتاسنترها باید به طور مداوم شرایط دمایی را مانیتورینگ کنند. همچنین برای کنترل و پیشگیری از افزایش دما اقدامات لازم را انجام دهند.

نوسانات دمای محیط خارجی: تغییرات دمای محیط خارجی نیز می‌تواند به افزایش دما در دیتاسنتر منجر شود. در فصول گرم سال، دما بیشتر افزایش می‌یابد و این می‌تواند تأثیری مستقیم بر دمای دیتاسنتر داشته باشد. برعکس، در فصول سرد، نیاز به سیستم‌های گرمایشی که احتمالاً بر روی دمای داخلی دیتاسنتر تأثیر دارند، افزایش می‌یابد.

ساختار فیزیکی محیط: ساختار فیزیکی محیط شامل جنس دیواره‌ها، سقف، کف و سایر بخش‌های ساختمانی نیز می‌تواند بر دمای داخلی آن تأثیرگذار باشد. اگر عایق‌ها و سازه‌های ساختمانی نامناسب باشند، می‌توانند باعث افزایش نفوذ حرارت و افزایش دما در محیط شوند.

نوع و مکان قرار گیری تجهیزات: نوع و مکان قرارگیری تجهیزات الکترونیکی در محیط حساس نیز می‌تواند بر دمای آن تأثیرگذار باشد. اگر تجهیزات در مکان‌های نامناسب یا نزدیک به یکدیگر قرار گیرند. جریان هوا در محیط ممکن است مختل شود و باعث افزایش دما شود.

شرایط اضطراری: در شرایط اضطراری مانند قطع برق یا خرابی سیستم‌های خنک کننده، دما به سرعت افزایش می‌یابد. این شرایط می‌تواند به آسیب‌های جدی برای تجهیزات الکترونیکی و داده‌های مهم منجر شود.

افزایش ترافیک شبکه: افزایش ترافیک شبکه و فعالیت‌های شبکه می‌تواند باعث افزایش بار حرارتی و در نتیجه افزایش دما در دیتاسنتر شود. به ویژه در سرورها و تجهیزات شبکه که در فعالیت‌های انتقال داده‌ها شرکت می‌کنند.

استفاده از تجهیزات قدیمی و غیر بهینه: استفاده از تجهیزات قدیمی و غیر بهینه که به اندازه کافی کارایی انرژی را ندارند. می‌تواند منجر به افزایش دما و مصرف انرژی زیاد شود.

تغییرات در الگوی مصرف انرژی: تغییرات در الگوی مصرف انرژی مانند:

افزایش استفاده از تجهیزات پرمصرف یا تغییرات در الگوی استفاده از انرژی

(مانند استفاده از سیستم‌های گرمایش و سرمایش برقی) دلیلی بر افزایش دما در یک محیط حساس است.

افزایش تعداد سرورها و تجهیزات: با افزایش تعداد سرورها و تجهیزات الکترونیکی در دیتاسنتر، بار حرارتی نیز افزایش می‌یابد. این ممکن است منجر به افزایش دما شود.

عدم مدیریت کانال‌های کابل‌ها: استفاده ناصحیح از کانال‌های کابل و عدم مدیریت صحیح آن‌ها می‌تواند منجر به انباشت گرما و مانع از جریان هوا مناسب شود.

نقص در عیوب ساختاری: هرگونه نقص در ساختار فیزیکی دیتاسنتر مانند:

نقص در عایق‌های حرارتی، سوراخ‌های ناخواسته در دیواره‌ها و کف، و عدم انطباق با استانداردهای ساختمانی  منجر به نفوذ حرارت زیاد و افزایش دما میشود.

شرایط آب و هوایی نامناسب: در برخی مناطق، شرایط آب و هوایی ممکن است نامناسب باشد که موجب افزایش دما در داخل دیتاسنتر شود. به ویژه در صورتی که سیستم‌های تهویه هوا نتوانند به درستی با این شرایط مقابله کنند.

انبساط گرمایی: انبساط گرمایی در برخی تجهیزات الکترونیکی هنگام فعالیت می‌تواند منجر به افزایش دما شود. به عنوان مثال، منابع تغذیه برق، سوئیچ‌ها و دستگاه‌های دیگر که در حالت فعالیت گرما تولید می‌کنند.

عوامل محیطی غیرمنتظره: حوادث ناگهانی مانند خرابی سیستم خنک کننده می‌تواند به طور غیرمنتظره باعث افزایش دما شود.

بار حرارتی موقتی: بار حرارتی موقتی ناشی از رویدادهای خاص مانند:

بارش داده‌ها بیش از حد، انجام فعالیت‌های صورت گرفته در محیط و… می‌تواند باعث افزایش دما شود.

در نتیجه، مدیران دیتاسنترها باید این عوامل را در نظر بگیرند. همچنین اقدامات لازم را برای کنترل و پیشگیری از افزایش دما در دیتاسنترها انجام دهند.

مشکلات در سیستم تهویه و ارتقاء تکنولوژی: عدم نصب و نگهداری منظم سیستم‌های تهویه یا قدیمی بودن تجهیزات، باعث کاهش کارایی و افزایش دما میشود. همچنین، عدم ارتقاء به تکنولوژی‌های جدید و به ‌روز نیز می‌تواند باعث افزایش دما شود.

تغییرات در ترکیب سخت افزاری:

  1. اضافه شدن تجهیزات جدید
  2. ارتقاء سخت ‌افزارهای موجود
  3. تغییر در ترکیب سخت ‌افزاری

می‌تواند باعث افزایش بار حرارتی و در نتیجه افزایش دما شود.

سیاست‌های اشتباه مدیریتی: سیاست‌های نادرست مدیریتی مانند:

تصمیم‌ گیری‌های اقتصادی نادرست

کاهش هزینه در امور نگهداری و تعمیرات

یا عدم توجه به اهمیت کنترل دما می‌تواند باعث افزایش دما در دیتاسنترها شود.

مشکلات با توانمندی خنک کننده‌ها: مشکلات فنی در تجهیزات خنک کننده مانند:

خرابی‌ها، نقص‌ها، یا کمبود ظرفیت خنک کنندگی می‌تواند باعث افزایش دما شود.

سرعت رشد حجم داده: در صورتی که حجم داده‌ها به سرعت رشد کند و فضای ذخیره‌ سازی و پردازش داده‌ها نامناسب باشد. ممکن است تجهیزات دیتاسنتر با دمای بیشتری مواجه شوند.

سوء استفاده یا نقص در سیستم‌های  UPS: سیستم‌های تامین برق بدون وقفه (UPS) در صورت:

خرابی، سوء استفاده یا عدم نگهداری منظم می‌توانند منجر به افزایش دما و حتی آتش ‌سوزی شوند.

مشکلات در توزیع هوا: توزیع نامناسب هوا در دیتاسنتر می‌تواند نقاط داغی ایجاد کند و در نتیجه دما را افزایش دهد.

نقص در نظام مدیریت تعمیرات: عدم ایجاد یک نظام مدیریت تعمیرات موثر و عدم انجام تعمیرات منظم  منجر به افزایش دما و خرابی تجهیزات میشود.

تداخلات الکترومغناطیسی (EMI) : تداخلات الکترومغناطیسی ناشی از تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌آلات و دستگاه‌های مختلف منجر به افزایش دما و ناپایداری در عملکرد سیستم‌ها میشود.

تغییرات فصلی و افزایش دمای محیط: تغییرات فصلی و افزایش دمای محیط خارجی مانند:

تابستان‌های گرم و تند بیش از حد می‌تواند باعث افزایش دما در داخل دیتاسنتر شود.

در نظر گرفتن این عوامل و اتخاذ اقدامات مناسب برای کنترل و مدیریت دما در دیتاسنترها ضروری است. زیرا از افزایش دما و خطرات ناشی از آن جلوگیری شود.

خطرات افزایش دما در محیط‌های حساس

افزایش دما در محیط‌های حساس مانند دیتاسنترها می‌تواند خطرات جدی و پیچیده‌ای را به همراه داشته باشد. در زیر به برخی از این خطرات پرداخته خواهد شد:

افزایش مصرف انرژی: یکی از اثرات اصلی افزایش دما در دیتاسنترها، افزایش مصرف انرژی است. هنگامی که دما افزایش می‌یابد، سیستم‌های خنک کننده باید بیشتر کار کنند. این شرایط منجر به افزایش مصرف انرژی و هزینه‌های عملیاتی می‌شود.

کاهش عمر مفید تجهیزات: دمای بالا می‌تواند منجر به کاهش عمر مفید تجهیزات الکترونیکی شود. دمای بالا می‌تواند باعث خستگی و خرابی قطعات الکترونیکی شود. در نهایت به کاهش عمر مفید و افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری منجر می‌شود.

کاهش کارایی سیستم: دمای بالا می‌تواند به کاهش کارایی سیستم‌های الکترونیکی منجر شود. این افزایش دما باعث ایجاد تداخل و ناپایداری در عملکرد سیستم‌ها میشود. که به دور از انتظار خطاها و قطعی‌های ناگهانی را به همراه دارد.

افزایش خطر حریق: دمای بالا می‌تواند خطر حریق را در محیط های حساس افزایش دهد. افزایش دما می‌تواند باعث افزایش خطرات مرتبط با سیستم‌های الکترونیکی و تجهیزات حرارتی شود. در نتیجه ممکن است به وقوع حریق بیافتد.

تأثیر بر توزیع دما: افزایش دما می‌تواند تأثیر منفی بر توزیع دما در محل کار حساس داشته باشد. دما بالا می‌تواند باعث ایجاد نقاط داغ و عدم توازن در توزیع دما شود. در نتیجه می‌تواند به مشکلات سیستمی و خطرات مرتبط با حرارت منجر شود.

تأثیر بر سلامتی کارکنان: دمای بالا می‌تواند تأثیر منفی بر سلامتی و راحتی کارکنان داشته باشد. محیط‌های گرم و نامطلوب می‌توانند به مشکلات سلامتی مانند:

استرس حرارتی و خستگی منجر شوند که بازدهی و عملکرد کارکنان را کاهش می‌دهد.

مدیران محیط های حساس باید به دقت به کنترل و مدیریت دما در محیط‌های حساس خود بپردازند. زیرا در نهایت میتوانند از وقوع خطرات جدی و افزایش هزینه‌های عملیاتی جلوگیری کنند.

خطر از بین رفتن داده‌ها: دمای بالا می‌تواند به دلیل خرابی تجهیزات الکترونیکی، به ویژه سرورها، باعث از بین رفتن داده‌های مهم و حیاتی شود. این امر ممکن است منجر به عواقب جدی برای سازمان یا شرکت باشد.

افزایش خطر حریق: افزایش دما می‌تواند باعث افزایش خطر حریق شود. به ویژه اگر سیستم‌های خنک کننده یا تهویه متعارف عمل نکنند. حرارت اضافی می‌تواند باعث ذوب شدن و انفجار تجهیزات الکترونیکی و منجر به آتش سوزی شود. این موضوع به خطر جانی و خسارت مالی جدی منجر می‌شود.

کاهش عمر مفید تجهیزات: افزایش دما می‌تواند منجر به کاهش عمر مفید تجهیزات شود. دمای بالا می‌تواند باعث فرسایش سریع‌تر قطعات الکترونیکی شود. در نتیجه عمر مفید تجهیزات کاهش یابد که این موضوع نیاز به تعویض و تعمیرات مکرر را به همراه دارد. در نتیجه باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.

افت کارایی سیستم: دمای بالا می‌تواند منجر به افت کارایی سیستم‌ها شود. سرورها و دیگر تجهیزات الکترونیکی در دمای بالا به درستی عمل نمی‌کنند. چنین شرایطی منجر به افزایش زمان تاخیر در پاسخگویی سیستم، افزایش خطاها و کاهش عملکرد کلی سیستم می‌شود.

افزایش هزینه‌های انرژی: حفظ دمای مناسب در محیط های حساس نیازمند مصرف انرژی زیادی است. افزایش دما می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های انرژی برای خنک کردن محیط شود. این مسئله می‌تواند بر بودجه سازمان تأثیر منفی داشته باشد.

خسارت به سلامتی پرسنل: دمای بالا می‌تواند بر سلامتی و راحتی پرسنل تأثیر منفی داشته باشد. محیط کاری گرم و نامناسب می‌تواند باعث:

افزایش استرس، خستگی، و افزایش خطر بروز بیماری‌های مرتبط با گرما شود.

با توجه به خطرات فوق، کنترل و مدیریت دما در محل های مختلف امری بسیار حیاتی است. تا از وقوع مشکلات جدی و خسارات احتمالی جلوگیری شود.

یک راه حل مطمئن و مقرون به صرفه!

پیشتر درباره راه حل های مختلفی برای کنترل دما در محیط های حساس صحبت کردیم. اما توجه داشته باشید که راه های گفته شده هزینه بر هستند و ممکن است نتیجه دلخواه را نداشته باشند. از طرفی هدف ما در این مقاله معرفی راهی برای کاهش هزینه های کنترل دما است.

در ادامه شما را با به روزترین و مقرونترین سیستم آشنا میکنیم. سیستمی که هم منجر به کنترل دما و هم کاهش هزینه های کنترل دما را به همراه دارد.

کف کاذب فن دار

کف کاذب فن دار یک روش نوین برای خنک کردن محیط های حساس است. این سازه عمدتاً برای مدیریت دما و حرارت در سالن‌های سرور استفاده می‌شود. کف کاذب فن دار شامل ساختار سه بخشی با متریال فلزی و مجهز به فن‌های خنک کننده هستند.

در ادامه، ویژگی‌ها، مزایا و کاربردهای کف کاذب فلزی فن دار را بررسی می‌کنیم:

ویژگی‌ها:

طراحی فلزی: این کفپوش‌ها اغلب از جنس فلزی مانند آلومینیوم یا فولاد ساخته شده‌اند که دارای ساختار مقاوم و پایدار هستند.

فن‌های خنک کننده: این سازه دارای فن‌های داخلی هستند که برای افزایش جریان هوا و خنک کردن محیط استفاده می‌شوند.

منابع تغذیه مستقل: این سیستم‌ها از منابع تغذیه مجزا برای فن‌های خود استفاده می‌کنند که به طور مستقل از سیستم‌های دیگر عمل می‌کنند.

کنترل دما: کف کاذب فلزی فن دار مجهز به سنسورها و کنترلرهای هوشمند هستند که دما را نظارت می‌کنند. همچنین تنظیمات مناسب را اعمال می‌کنند.

مزایا:

خنک ‌کنندگی بهتر: این سیستم‌ها به دلیل داشتن فن‌های خنک کننده، می‌توانند دمای محیط را به طور موثر تر کنترل کنند. در نتیجه از افزایش دما جلوگیری و هزینه کنترل دما را میکاهد.

مدیریت دما: کنترلرهای هوشمند این کفپوش‌ها به مدیران اجازه می‌دهند تا دما را به دقت نظارت و کنترل کنند. در نتیجه از تغییرات ناگهانی جلوگیری کنند.

صرفه‌ جویی در انرژی: به دلیل استفاده از فن‌های خنک کننده با مصرف انرژی کم، این سیستم‌ها می‌توانند به صرفه‌ترین روش برای خنک کردن محیط باشند.

نصب و راه‌ اندازی آسان: نصب و راه ‌اندازی این کفپوش‌ها نسبت به سیستم‌های خنک کننده سنتی ساده‌تر است. از طرفی نیازی به تغییرات ساختمانی یا تغییرات در محیط دیتاسنتر ندارد.

اطمینان از پایداری ساختاری: این کفپوش‌ها با طراحی فلزی خود، اطمینان از پایداری و مقاومت بالا در برابر فشارهای مختلف را ایجاد می‌کنند. این امر از جمله ویژگی‌های مهم آنهاست.

قابلیت تطبیق با انواع محیط‌ها: کف کاذب فلزی فن دار قابلیت تطبیق با انواع مختلف محیط‌ها را داراست. از جمله محیط‌های با رطوبت بالا یا شرایط محیطی خاص.

قابلیت ارتقاءپذیری: این سیستم‌ها معمولاً دارای قابلیت ارتقا پذیری هستند. به این معنا که به راحتی می‌توان بخش‌هایی از آنها را کم یا تعداد آن را بیشتر کرد.

طول عمر بالا: به دلیل استفاده از مواد مقاوم و با کیفیت، این کفپوش‌ها دارای طول عمر بالایی هستند. در نتیجه نیاز به تعویض یا تعمیر ندارند.

تخصیص فضای مؤثر: طراحی فضای مؤثر در این کفپوش‌ها به این معناست که از فضای موجود در دیتاسنتر به بهترین شکل استفاده می‌کنند. همچنین امکان نصب دستگاه‌های دیگر را نیز فراهم می‌کنند.

مدیریت کنترل دما و حرارت: بهره‌ گیری از کنترل‌های هوشمند جهت نظارت و کنترل دما و حرارت محیط، یکی از ویژگی‌های برجسته این کفپوش‌هاست. این ویژگی به مدیران این امکان را می‌دهد که بر این پارامترها به دقت نظارت داشته و از اثرات جانبی آنها جلوگیری کنند.

سازگاری با تجهیزات دیگر: این سیستم با تجهیزات دیگری که در دیتاسنتر استفاده می‌شوند، سازگاری دارند.

ظاهر مدرن: ظاهر مدرن این کفپوش‌ها امکان ایجاد یک محیط کاری متناسب با استانداردهای لازم و به روز را فراهم می‌کند.

 

کاربردها:

دیتاسنترها و سالن‌های سرور: این کفپوش‌ها برای مدیریت دما و حرارت در دیتاسنترها و سالن‌های سرور استفاده می‌شوند. زیرا این مکان ها نیاز به محیط خنک و پایدار دارند.

مراکز داده محیطی: کفپوش کاذب فلزی فن دار همچنین در مراکز داده محیطی مانند:

آزمایشگاه‌ها، و محیط‌های پزشکی که نیاز به کنترل دما دارند.

نتیجه گیری

محیط های حساسی ماند دیتاسنتر باید دارای دمای مدیریت شده باشند. در نتیجه میتوانند عملکرد بهتری داشته باشند. یکی از چالش های اساسی در چنین محل هایی، افزایش دما محیطی است. همچنین عوامل مختلفی وجود دارد که افزایش دما را تشدید میکند.

راه حل های مختلفی برای رفع این مشکل مطرح شده است. اما تنها خرید و نصب کف کاذب فن دار راهی مطمئن و مقرون به صرفه محسوب میشود.

جهت خرید کف کاذب فن دار برای محیط‌های حساس و کاهش هزینه کنترل دما با آرمان فلور تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *