آگوست/21

بازسازی ساختمان با کف کاذب

راهکارهای ارزان‌تر برای بازسازی: کاهش هزینه‌ها با استفاده از کف‌ کاذب بازسازی منازل و محل کار به یکی از نیازهای اساسی امروزی تبدیل‌ شده ‌است. […]

ادامه مطلب
کف کاذب نمایشگاهی آگوست/09

کف کاذب نمایشگاهی

کف کاذب نمایشگاهی کف کاذب نمایشگاهی نوعی سازه خاص و موقت است که برای ساخت غرفه‌های نمایشگاه محسوب می‌شود. کف کاذب نمایشگاهی ویژگی‌های مشخصی باید […]

ادامه مطلب