کف کاذب آنتی استاتیک

بعد از بررسی کف کاذب لگراند میخواهیم درمورد کف کاذب آنتی استاتیک صحبت کنیم . این نوع از کف کاذب ،کف هایی می باشند با قابیلت آنتی استاتیک تا اگر الکتریسیته ساکن یا برق ناشی از سیم لخت و … را به سیم ارت منتقل نماید. با این کار خطر خرابی یا برق گرفتگی کاهش … ادامه خواندن کف کاذب آنتی استاتیک